Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 25 өдрийн байдлаар "ЭНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 9,744 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЭНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201082
22011101
32012121
4201394
52014111
62015112
7201689
8201783
9201879
10201982
1120203