Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ХҮСЛЭН" гэсэн нэртэй 9,208 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ХҮСЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010638
22011684
32012592
42013621
52014548
62015493
72016498
82017460
92018466
102019260