Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ХҮСЛЭН" гэсэн нэртэй 9,418 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ХҮСЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010640
22011688
32012591
42013622
52014551
62015495
72016501
82017461
92018469
102019438
1120209