Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ХУЛАН" гэсэн нэртэй 12,730 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ХУЛАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010541
22011512
32012526
42013464
52014483
62015429
72016400
82017352
92018307
10201990