Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ХУЛАН" гэсэн нэртэй 12,781 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ХУЛАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010541
22011513
32012527
42013464
52014483
62015430
72016399
82017351
92018307
102019141