Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "ХОНГОРЗУЛ" гэсэн нэртэй 9,626 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ХОНГОРЗУЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010327
22011333
32012281
42013280
52014228
62015187
72016174
82017140
92018113
10201977