Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ТӨГӨЛДӨР" гэсэн нэртэй 11,534 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТӨГӨЛДӨР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010543
22011556
32012555
42013595
52014647
62015607
72016472
82017399
92018376
10201984