Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЛЭН" гэсэн нэртэй 12,586 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТЭМҮҮЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010635
22011788
32012775
42013846
52014773
62015620
72016675
82017470
92018496
102019166