Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "СОЛОНГО" гэсэн нэртэй 7,969 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "СОЛОНГО" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010152
22011129
32012118
42013110
5201497
6201597
72016111
8201789
9201885
10201932