Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ПҮРЭВСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,755 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ПҮРЭВСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201075
2201156
3201265
4201358
5201449
6201540
7201644
8201721
9201837
10201950
1120202