Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ПҮРЭВСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,766 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ПҮРЭВСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201075
2201156
3201265
4201358
5201449
6201540
7201644
8201722
9201838
10201930