Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ОЮУНЧИМЭГ" гэсэн нэртэй 10,485 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ОЮУНЧИМЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201017
2201112
3201215
4201320
520148
620159
7201615
8201715
9201812
1020191