Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 24 өдрийн байдлаар "НОМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 12,467 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "НОМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010617
22011680
32012669
42013631
52014619
62015525
72016518
82017481
92018456
102019408
11202016