Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 07-р сарын 15 өдрийн байдлаар "НОМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 12,581 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "НОМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010617
22011681
32012669
42013631
52014619
62015525
72016518
82017481
92018456
102019410
112020130