Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "НАРАНЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 8,763 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "НАРАНЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201027
2201136
3201215
4201323
5201415
6201527
7201627
8201718
9201814
1020197