Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 07-р сарын 15 өдрийн байдлаар "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 10,329 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010571
22011624
32012638
42013628
52014619
62015594
72016565
82017558
92018597
102019493
112020164