Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 9,828 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010569
22011624
32012635
42013628
52014620
62015595
72016564
82017550
92018590
102019176