Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 25 өдрийн байдлаар "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 10,184 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010571
22011624
32012637
42013628
52014620
62015594
72016565
82017558
92018597
102019488
11202023