Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "МӨНХЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 11,592 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МӨНХЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010241
22011247
32012288
42013279
52014323
62015265
72016305
82017251
92018262
102019164