Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "МӨНХЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 11,513 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МӨНХЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010241
22011246
32012287
42013279
52014322
62015265
72016305
82017252
92018262
10201980