Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "МӨНХЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 9,397 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МӨНХЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201084
2201172
3201260
4201371
5201468
6201546
7201652
8201748
9201852
10201930