Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "МӨНХБАТ" гэсэн нэртэй 9,651 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МӨНХБАТ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201086
22011236
32012190
42013117
52014138
62015107
7201691
82017102
9201889
10201959