Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "МӨНХБАТ" гэсэн нэртэй 9,660 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МӨНХБАТ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201086
22011236
32012190
42013117
52014138
62015107
7201691
82017103
9201889
10201972