Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "МИШЭЭЛ" гэсэн нэртэй 10,943 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МИШЭЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010678
22011834
32012966
42013901
52014872
62015868
72016805
82017679
92018642
102019230