Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 04-р сарын 08 өдрийн байдлаар "ДӨЛГӨӨН" гэсэн нэртэй 11,578 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ДӨЛГӨӨН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010518
22011538
32012523
42013603
52014548
62015566
72016493
82017392
92018436
102019437
11202050