Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ДӨЛГӨӨН" гэсэн нэртэй 11,295 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ДӨЛГӨӨН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010518
22011536
32012522
42013603
52014547
62015565
72016492
82017392
92018427
102019237