Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 12-р сарын 08 өдрийн байдлаар "ГАНЧИМЭГ" гэсэн нэртэй 7,766 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ГАНЧИМЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201064
2201144
3201235
4201336
5201442
6201538
7201642
8201726
9201827
10201923