Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 09 өдрийн байдлаар "ГАНТУЛГА" гэсэн нэртэй 9,766 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ГАНТУЛГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201067
2201184
3201271
4201361
5201466
6201559
7201659
8201761
9201873
10201965
11202022