Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 10-р сарын 21 өдрийн байдлаар "ГАНТУЛГА" гэсэн нэртэй 9,750 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ГАНТУЛГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201067
2201184
3201271
4201361
5201466
6201558
7201658
8201761
9201873
10201940