Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "ГАНЗОРИГ" гэсэн нэртэй 8,787 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ГАНЗОРИГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201041
2201138
3201248
4201338
5201430
6201529
7201627
8201722
9201821
10201919