Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БЯМБАСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,284 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БЯМБАСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201058
2201138
3201231
4201330
5201435
6201526
7201628
8201720
9201823
1020198