Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "БЯМБАСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,293 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БЯМБАСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201058
2201138
3201230
4201330
5201436
6201526
7201628
8201720
9201823
1020195