Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "БОЛОРМАА" гэсэн нэртэй 10,782 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БОЛОРМАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201050
2201152
3201252
4201346
5201450
6201533
7201626
8201723
9201832
10201915