Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 25 өдрийн байдлаар "БИЛГҮҮН" гэсэн нэртэй 11,980 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БИЛГҮҮН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010544
22011506
32012511
42013463
52014447
62015358
72016316
82017325
92018305
102019228
1120205