Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БИЛГҮҮН" гэсэн нэртэй 11,871 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БИЛГҮҮН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010542
22011504
32012509
42013464
52014446
62015358
72016314
82017323
92018302
102019144