Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "БАЯРСАЙХАН" гэсэн нэртэй 8,336 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАЯРСАЙХАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201022
2201133
3201229
4201324
5201439
6201521
7201624
8201719
9201826
1020199