Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "БАЯРМАА" гэсэн нэртэй 8,248 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАЯРМАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201050
2201141
3201237
4201339
5201446
6201530
7201625
8201731
9201822
1020199