Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 07-р сарын 15 өдрийн байдлаар "БАЯРМАА" гэсэн нэртэй 8,256 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БАЯРМАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201051
2201141
3201237
4201339
5201446
6201530
7201624
8201731
9201822
10201920
1120205