Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 24 өдрийн байдлаар "БАЯРМАА" гэсэн нэртэй 8,257 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БАЯРМАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201051
2201141
3201237
4201339
5201446
6201530
7201625
8201731
9201822
10201920