Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "БАТЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 15,323 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАТЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010190
22011196
32012238
42013247
52014213
62015179
72016203
82017197
92018187
10201945