Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 01-р сарын 18 өдрийн байдлаар "БАТЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,445 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "БАТЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201057
2201152
3201261
4201350
5201442
6201541
7201640
8201739
9201856
10201939
11202036