Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "БАТЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,465 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАТЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201057
2201152
3201261
4201350
5201443
6201541
7201640
8201740
9201855
10201926