Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 24 өдрийн байдлаар "АНХБАЯР" гэсэн нэртэй 9,267 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АНХБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010202
22011211
32012174
42013204
52014198
62015163
72016134
82017137
92018124
102019124
1120203