Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "АНХБАЯР" гэсэн нэртэй 9,194 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АНХБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010203
22011208
32012172
42013204
52014198
62015162
72016132
82017135
92018121
10201956