Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "АНУЖИН" гэсэн нэртэй 9,780 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АНУЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010469
22011553
32012477
42013542
52014575
62015495
72016559
82017391
92018366
102019230