Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 02-р сарын 24 өдрийн байдлаар "АНУЖИН" гэсэн нэртэй 9,876 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АНУЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010469
22011553
32012477
42013542
52014576
62015495
72016563
82017395
92018369
102019306
1120206