Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 08-р сарын 26 өдрийн байдлаар "АМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 7,869 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010420
22011556
32012640
42013801
52014752
62015719
72016768
82017789
92018791
102019364