Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2021 оны 01-р сарын 18 өдрийн байдлаар "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 10,902 хүн байна.

2010-2021 он хүртлэх "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201046
2201135
3201252
4201340
5201435
6201531
7201629
8201726
9201821
10201924
11202018