Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 11-р сарын 25 өдрийн байдлаар "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 10,923 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201046
2201135
3201252
4201340
5201435
6201531
7201629
8201726
9201821
10201925
11202016