Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 10,952 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АЛТАНЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201046
2201135
3201253
4201341
5201435
6201531
7201629
8201726
9201820
10201916