Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 10-р сарын 21 өдрийн байдлаар "АЛТАНГЭРЭЛ" гэсэн нэртэй 8,360 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АЛТАНГЭРЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201071
2201175
3201252
4201373
5201476
6201565
7201686
8201759
9201869
10201941