Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "АЗЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,481 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АЗЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010364
22011371
32012382
42013411
52014364
62015451
72016375
82017375
92018401
102019289