Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "АЗЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,324 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АЗЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010363
22011370
32012382
42013411
52014364
62015451
72016376
82017372
92018397
102019139