Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ЧИНГИС" гэсэн нэртэй 620 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЧИНГИС" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201017
2201130
3201240
4201328
5201422
6201530
7201625
8201714
9201828
1020199