Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 07-р сарын 15 өдрийн байдлаар "МАКСИМИЛАНАЛЕКСАНДРБОДЬГЭРЭЛ" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МАКСИМИЛАНАЛЕКСАНДРБОДЬГЭРЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120121