Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120111