Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 11-р сарын 25 өдрийн байдлаар "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЛИМБЭНЭГШИГМИЧИГБОЛДЖАЛБААДАНЗАНРАВЖАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120111