Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 06-р сарын 04 өдрийн байдлаар "ЕСҮХЭЙ" гэсэн нэртэй 602 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЕСҮХЭЙ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201025
2201133
3201242
4201344
5201422
6201552
7201628
8201727
9201834
10201935
1120208