Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ЕСҮХЭЙ" гэсэн нэртэй 577 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЕСҮХЭЙ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201025
2201133
3201242
4201344
5201422
6201551
7201627
8201726
9201835
10201920