Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 24 өдрийн байдлаар "ДОРЖСҮРЭНЖАНЦАНХОРЛООНЭРГҮЙБААТАР" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

"ДОРЖСҮРЭНЖАНЦАНХОРЛООНЭРГҮЙБААТАР" гэдэг нэр 2010 оноос хойш бүртгэгдээгүй байна.