Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ГҮРСОРОНЗОНГОМБОСҮРЭНБОЛД" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

"ГҮРСОРОНЗОНГОМБОСҮРЭНБОЛД" гэдэг нэр 2010 оноос хойш бүртгэгдээгүй байна.