Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "БОДОО" гэсэн нэртэй 5 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БОДОО" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
120161
220171