Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨӨЛД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,473 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7,349
2.Баянхонгор2,358
3.Архангай1,236
4.Дархан-Уул771
5.Сэлэнгэ748
6.Хөвсгөл745
7.Говь-Алтай658
8.Завхан655
9.Орхон584
10.Төв406
11.Өвөрхангай370
12.Өмнөговь328
13.Дорнод257
14.Булган205
15.Сүхбаатар149
16.Хэнтий134
17.Дорноговь129
18.Дундговь104
19.Говьсүмбэр88
20.Ховд87
21.Увс74
22.Баян-Өлгий38