Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ШАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 34,471 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар13,912
2.Хөвсгөл8,305
3.Өвөрхангай1,403
4.Сэлэнгэ1,324
5.Дархан-Уул1,307
6.Орхон1,258
7.Увс784
8.Дорнод715
9.Завхан668
10.Төв658
11.Булган640
12.Дорноговь613
13.Ховд527
14.Сүхбаатар522
15.Өмнөговь495
16.Хэнтий410
17.Говь-Алтай277
18.Архангай240
19.Дундговь164
20.Говьсүмбэр132
21.Баянхонгор110
22.Баян-Өлгий7