Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЧОНОС" гэдэг ургийн овогтой нийт 18,907 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар8,863
2.Өвөрхангай1,529
3.Булган1,472
4.Орхон1,352
5.Өмнөговь1,328
6.Сэлэнгэ980
7.Дархан-Уул803
8.Хөвсгөл771
9.Төв336
10.Дундговь333
11.Дорнод284
12.Дорноговь189
13.Хэнтий165
14.Ховд146
15.Архангай106
16.Завхан81
17.Говьсүмбэр73
18.Увс26
19.Говь-Алтай25
20.Баянхонгор22
21.Сүхбаатар20
22.Баян-Өлгий3