Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЧОНОС" гэдэг ургийн овогтой нийт 19,360 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар9,181
2.Өвөрхангай1,556
3.Булган1,469
4.Орхон1,367
5.Өмнөговь1,354
6.Сэлэнгэ985
7.Дархан-Уул807
8.Хөвсгөл786
9.Төв345
10.Дундговь339
11.Дорнод293
12.Дорноговь193
13.Хэнтий171
14.Ховд145
15.Архангай113
16.Завхан87
17.Говьсүмбэр74
18.Увс26
19.Говь-Алтай25
20.Баянхонгор24
21.Сүхбаатар19
22.Баян-Өлгий1