Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХОТГОЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,095 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,487
2.Хөвсгөл1,545
3.Сэлэнгэ565
4.Орхон542
5.Завхан528
6.Дархан-Уул507
7.Төв459
8.Дорнод375
9.Булган189
10.Хэнтий186
11.Дорноговь111
12.Баянхонгор107
13.Говь-Алтай92
14.Архангай85
15.Ховд81
16.Говьсүмбэр48
17.Өвөрхангай48
18.Сүхбаатар44
19.Өмнөговь35
20.Увс34
21.Дундговь20
22.Баян-Өлгий7