Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАТГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,721 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Сүхбаатар3,458
2.Улаанбаатар3,361
3.Дорнод2,958
4.Хөвсгөл434
5.Завхан298
6.Хэнтий237
7.Архангай237
8.Орхон162
9.Дорноговь122
10.Сэлэнгэ118
11.Дархан-Уул101
12.Төв77
13.Өмнөговь44
14.Өвөрхангай28
15.Булган26
16.Говьсүмбэр14
17.Ховд14
18.Баянхонгор13
19.Дундговь9
20.Говь-Алтай7
21.Баян-Өлгий2
22.Увс1