Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,180 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар15,804
2.Завхан1,334
3.Дундговь1,300
4.Дархан-Уул1,186
5.Төв1,179
6.Сэлэнгэ1,160
7.Дорноговь1,090
8.Өвөрхангай961
9.Баянхонгор898
10.Өмнөговь791
11.Орхон782
12.Ховд602
13.Говь-Алтай442
14.Хөвсгөл384
15.Хэнтий300
16.Говьсүмбэр244
17.Дорнод165
18.Увс153
19.Булган145
20.Сүхбаатар118
21.Архангай116
22.Баян-Өлгий26