Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАРЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 29,791 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар16,255
2.Завхан1,328
3.Дундговь1,322
4.Дархан-Уул1,199
5.Төв1,169
6.Сэлэнгэ1,161
7.Дорноговь1,114
8.Өвөрхангай976
9.Баянхонгор906
10.Өмнөговь813
11.Орхон807
12.Ховд625
13.Говь-Алтай446
14.Хөвсгөл395
15.Хэнтий302
16.Говьсүмбэр244
17.Дорнод169
18.Увс155
19.Булган146
20.Сүхбаатар120
21.Архангай116
22.Баян-Өлгий23