Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 45,664 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар19,014
2.Өмнөговь3,560
3.Увс3,502
4.Өвөрхангай2,777
5.Завхан2,725
6.Орхон1,997
7.Булган1,773
8.Дархан-Уул1,271
9.Сэлэнгэ1,209
10.Архангай1,070
11.Төв1,065
12.Баянхонгор1,042
13.Хөвсгөл1,017
14.Дундговь932
15.Говь-Алтай558
16.Дорноговь556
17.Ховд487
18.Дорнод378
19.Хэнтий319
20.Сүхбаатар205
21.Говьсүмбэр200
22.Баян-Өлгий7