Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 46,765 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар19,701
2.Өмнөговь3,659
3.Увс3,562
4.Өвөрхангай2,817
5.Завхан2,745
6.Орхон2,042
7.Булган1,783
8.Дархан-Уул1,283
9.Сэлэнгэ1,232
10.Архангай1,081
11.Төв1,076
12.Баянхонгор1,037
13.Хөвсгөл1,032
14.Дундговь941
15.Дорноговь594
16.Говь-Алтай571
17.Ховд502
18.Дорнод383
19.Хэнтий312
20.Сүхбаатар209
21.Говьсүмбэр196
22.Баян-Өлгий7