Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "САРТУУЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 48,731 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар27,940
2.Завхан4,151
3.Баянхонгор3,721
4.Орхон2,084
5.Дархан-Уул2,077
6.Сэлэнгэ1,807
7.Төв1,619
8.Ховд846
9.Дорнод826
10.Хэнтий724
11.Дорноговь505
12.Булган439
13.Хөвсгөл421
14.Говь-Алтай369
15.Архангай250
16.Говьсүмбэр229
17.Өмнөговь224
18.Сүхбаатар182
19.Өвөрхангай132
20.Увс98
21.Дундговь77
22.Баян-Өлгий10