Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "САРТУУЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 47,661 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар27,077
2.Завхан4,132
3.Баянхонгор3,685
4.Орхон2,067
5.Дархан-Уул2,058
6.Сэлэнгэ1,793
7.Төв1,606
8.Дорнод838
9.Ховд821
10.Хэнтий708
11.Дорноговь490
12.Булган431
13.Хөвсгөл412
14.Говь-Алтай365
15.Архангай246
16.Говьсүмбэр230
17.Өмнөговь218
18.Сүхбаатар175
19.Өвөрхангай129
20.Увс97
21.Дундговь75
22.Баян-Өлгий8