Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ОЛХОНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,296 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар11,933
2.Говь-Алтай952
3.Ховд870
4.Дархан-Уул613
5.Орхон478
6.Хөвсгөл438
7.Сэлэнгэ398
8.Дундговь357
9.Баянхонгор300
10.Төв215
11.Дорноговь127
12.Өвөрхангай108
13.Өмнөговь99
14.Дорнод93
15.Хэнтий86
16.Говьсүмбэр74
17.Булган43
18.Завхан40
19.Архангай38
20.Сүхбаатар15
21.Увс11
22.Баян-Өлгий8