Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МОНГОЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 40,728 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар22,076
2.Архангай4,354
3.Орхон2,485
4.Дархан-Уул2,279
5.Сэлэнгэ2,239
6.Өвөрхангай1,764
7.Булган1,334
8.Төв1,018
9.Хөвсгөл973
10.Дорноговь521
11.Говь-Алтай347
12.Хэнтий225
13.Дорнод200
14.Ховд175
15.Говьсүмбэр161
16.Өмнөговь146
17.Дундговь144
18.Баянхонгор106
19.Сүхбаатар98
20.Завхан63
21.Увс19
22.Баян-Өлгий1