Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "МОНГОЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 41,620 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар22,803
2.Архангай4,421
3.Орхон2,528
4.Дархан-Уул2,296
5.Сэлэнгэ2,253
6.Өвөрхангай1,770
7.Булган1,331
8.Төв1,027
9.Хөвсгөл978
10.Дорноговь532
11.Говь-Алтай341
12.Хэнтий222
13.Дорнод201
14.Ховд181
15.Говьсүмбэр156
16.Өмнөговь150
17.Дундговь142
18.Баянхонгор109
19.Сүхбаатар101
20.Завхан59
21.Увс17
22.Баян-Өлгий2